Skip Navigation Links English Svenska

Välkommen till JaxIT


Vintern är här, dock saknas lite snö, hoppas den kommer och lyser upp i mörkret!

Säsongens bild

JaxIT är ett IT-företag som levererar IT konsulttjänster. Vi har över 20 års erfarenhet av utveckling av system i Microsoft miljö. Några områden där vi besitter mycket gedigen kompetens är .Net, Business Intelligence och portal lösningar.
Copyright © 2019 JaxIT AB