Skip Navigation Links English Svenska

Tjänster


JaxIT arbetar med systemdesign, applikationsutveckling och teknisk projektledning där fokus den senaste tiden varit lösningar baserade på .NET plattformen och SQL Server.
JaxIT besitter även gedigen kompetens inom Business Intelligence och portallösningar.

Erfarenhetsområden:
 • Bank
 • Offentlig sektor
 • Verkstads och tillverkningsindustri
 • Datalagerlösningar
 • Portallösningar
Kompetensområden:
 • Operativsystem Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 (R2)/7/2012/8/2016/10/2019
 • Metoder Objektorienterad programutveckling
 • Plattformar: SharePoint, Exchange, IIS
 • Programspråk .NET 4.0, C# , VB .NET, ASP, VBScript, Javascript, VisualBasic 5.0/6.0
 • Databas Microsoft SQL Server inkl Analysis Services 2000/2005/2008/2012 (OLAP), Microsoft Access, Oracle, DTS
 • Övrigt WCF, WPF, XML, XSL, CSS, COM, Reporting Services, Windows Installer, Powershell
Copyright © 2024 JaxIT AB