Skip Navigation Links English Svenska

Om


JaxIT bildades sommaren 2007 efter många års överväganden. Bättre sent än aldrig är en sliten klyscha men stämmer nog in i det här fallet.

Affärside:
Att förstå kundens krav och dess verksamhet och utifrån det leverera lösningar med fokus på hög kvalitet och leverans i rätt tid.

Vision:
Att få kunden att känna trygghet och förtroende där ärlighet kommer i första hand.

Copyright © 2024 JaxIT AB